ESTA = Dovolená na Floridězpět na výpis článků

ESTA = Dovolená na Floridě

ESTA je systém prvotní elektronické předkontroly vás i vašich spolucestujících, takové hrubé síto, které odhalí nejasnosti popř. problémy, z jejichž důvodu potom systém žadateli o tento způsob vcestování do USA zamítne. (Bez kladného vyřízení ESTA nelze ani nastoupit do letadla směřujícího do USA). V programu ESTA lze cestovat POUZE s biometrickým pasem (vč. malých dětí).

 

Jak z úvodu vyplynulo, je ESTA vlastně svolení k odletu. Bez schválené ESTY nelze nastoupít do letadla směřujícího do USA. Toto povolení potřebuje každý. I malé děti ! Při vyplňování formuláře pro ESTU dbejte na pravdivost údajů. NENECHTE SI OD NIKOHO ESTU POVOLENÍ  ZPROSTŘEDKOVÁVAT ! NIKDO VÁM NEDOPOMŮŽE ANI KE KLADNÉMU VÝSLEDKU ANI K JINÝM VÝHODÁM ! Podání je zpoplatněno a výsledek znám většinou od několika málo vteřin do jedné hodiny po odeslání žádosti vč. zaplacení poplatku!

Schválení je platné pro opakované vcestování do USA. Tedy NE(!!) pouze pro jednu cestu! 

!!! OFICIÁLNÍ  internetová STRÁNKA pro ESTA  program (žádost,placení,schválení) :   https://esta.cbp.dhs.gov/   

Schválení registrace ESTA doporučujeme vytisknout a vzít s sebou.  

DŮLEŽITÉ : Při cestování v bezvízovém programu ESTA je vyžadován biometrický pas i u malých dětí , stejně tak jako registrace v programu ESTA – schválení musí mít každý, kdo v tomto programu cestuje!

POZOR: !!! Vypršení platnosti vašeho cestovního dokladu zároveň znamená i vypršení platnosti vaší ESTA. !!! Je vázána na vaší osobu a současně na číslo pasu !!!