FLORIDA + USA - odlišnosti : PŘESNÉ PŘEPOČTYzpět na výpis článků

FLORIDA + USA - odlišnosti : PŘESNÉ PŘEPOČTY

Při návštěvě Floridy na vás čeká mnoho odlišností, mimo jiné také v podobě jiných měrných jednotek nebo jiného napětí. Přečtěte si tento článek pozorně a už vás cestou jen tak něco nepřekvapí!

 

 

V USA se používají tak zvané imperiální jednotky, které pomocí uvedených přepočtů můžete převést do nám známého metrického systému :

Délková míra
1 MILE mi jedna míle 1.609 m
1 FOOT ft jedna stopa 30,48 cm
1 INCH in jeden palec 2.54 cm

Plošná míra
1 ACRE ac jeden akr 4.047 m2 = 0,4 ha
1 SQUARE FOOT sq ft čtvereční stopa 0,093 m2
1 SQUARE MILE sq mi čtvereční míle 2,59 km2 = 259 ha

Objemové jednotky
1 GALLON gal jeden galon 3,79 l

Jednotky hmotnosti
1 POUND lb jedna libra 0,453 kg
1 OUNCE oz jedna unce 28,35 g

Jednotka teploty
1 FAHRENHEIT °F jeden stupeň fahrenheita  
Přepočet z °F na °C °C = ( °F – 32 ) x 5/9    
bod mrazu = 32°F      
bod varu = 212°F      

!!! Pro relativně přesný přepočet z hlavy uvedu pomůcku :   Odečtěte od Fahrenheitové teploty 32, výsledek vydělte dvěma a připočtěte 10% .