IMIGRAČNÍ KONTROLOU bez znalosti jazyka?zpět na výpis článků

IMIGRAČNÍ KONTROLOU bez znalosti jazyka?

Dnešní Amerika je velice mladá země a naprostou většinu obyvatelstva tvoří přistěhovalci z nejrůznějších koutů světa. Shluk všech možných národností je také důvodem veliké tolerance, se kterou se můžete na ulicích a na úřadech  v USA setkat. Ale jako vždy a všude, záleží hlavně na lidech…

 

 

Imigrační kontrola je důležitá věc a času je relativně málo, takže jsou rozhovory s imigračním úředníkem většinou krátké a strohé. Vše probíhá rychle, žádné zbytečné zdržování!

Základy angličtiny, se kterými si během celé cesty vystačíte, ovládají běžně mladší cestovatelé, ale ani starší generace z dob povinného předmětu meňá zavut si zoufat nemusí. Povolena je při pohovoru i účast třetí osoby, která vám s překladem pomůže a Vaše dvě krátké zdvořilostní fráze navrkané v letadle prolomí případné ledy.. a někdy vyvolá i oboustranný úsměv na tváři.

Během kontroly může/bude před úředníka předstupovat celá vaše rodina a postupně se budete identifikovat. 

Při odpovědích během kontroly můžete být až nezdvořile struční, protože odpověď „ ehm víte, my ... jestli a možná…“ je pro úředníka matoucí. Přímá jednoduchá dpověď je zcela dostačující. Oslovením sir nebo mam vůbec nic nezkazíte ani při následné odpovědi rukama-nohama. Je to projev vaší slušného chování vůči úřední osobě v USA.

Obava z jazykové bariéry je při plánování dovolené na Floridě opravdu zbytečná. A ještě zbytečnější jsou obavy z imigračních pohovorů pouze proto, že neumíte anglicky. Existují skutečně vážné a opodstatněné důvody zamítnutí vstupu na území USA, ale neznalost angličtiny to určitě není.

Možná tedy, že se to bez nějakých těch řečí okolo neobejde, ale bez vaší znalosti cizího jazyka to určitě jde!