IMIGRAČNÍ KONTROLOU bez znalosti jazyka?zpět na výpis článků

IMIGRAČNÍ KONTROLOU bez znalosti jazyka?

Z historického pohledu je dnešní Amerika velice mladá země a naprostou většinu obyvatelstva tvoří přistěhovalci z nejrůznějších koutů světa. Shluk všech možných národností je také důvodem veliké tolerance, se kterou se můžete na ulicích v USA setkat. Se zdejšími úřady a jejich zaměstnanci je to ohledně tolerance obdobné, ale jako vždy a všude, záleží hlavně na lidech…

 

 

Imigrační kontrola je důležitá věc a času je relativně málo, takže jsou rozhovory s imigračním úředníkem většinou krátké a strohé. Běžně zahrnují i otázky jakoby nelogické nebo z vašeho pohledu přebytečné, ale i ony mají zcela určitě svoje opodstatnění. Vše probíhá rychle, žádné zbytečné zdržování... stylem: a další prosím!

Základy angličtiny, se kterými si během celé cesty vystačíte, ovládají běžně mladší cestovatelé, ale ani starší generace z dob povinného předmětu meňá zavut si zoufat nemusí. Povolena je při pohovoru i účast třetí osoby, která vám s překladem pomůže a během letu obohacená slovní zásoba z pouhého "ano-ne"  na dvě krátké zdvořilostní fráze prolomí případné ledy.. a někdy vyvolá i oboustranný úsměv na tváři.

Během kontroly může před úředníka předstoupit celá vaše rodina. O celním formuláři, který budete předkládat, jme se již zmínili v předešlém článku. Mějte ho připravený u/ve svém pasu a ještě ve frontě se krátkým pohledem ujistěte, že nemáte v ruce připravený pouze prázdný formulář, který jste si vzali navíc, na památku. Je to lehce úsměvné, ale opravdu se to stává!

Při odpovědích během kontroly můžete být až nezdvořile struční, protože odpověď „ ehm víte, my bychom, a jestli, a možná…“ je pro úředníka matoucí. Přímá jednoduchá dpověď je zcela dostačující. Oslovením sir nebo mam vůbec nic nezkazíte ani při následné odpovědi rukama-nohama. Je to projev vaší znalosti zdvořilého oslovování úřední osoby v USA.  Projev slušného chování a respektu.

Obava z jazykové bariéry je při plánování dovolené na Floridě opravdu zbytečná. A ještě zbytečnější jsou obavy z imigračních pohovorů pouze proto, že neumíte anglicky. Existují skutečně vážné a opodstatněné důvody zamítnutí vstupu na území USA, ale neznalost angličtiny to určitě není.

Možná tedy, že se to bez nějakých těch řečí okolo neobejde, ale bez vaší znalosti cizího jazyka to určitě jde!