ST. AUGUSTINE - Nejstarší město Amerikyzpět na výpis článků

ST. AUGUSTINE - Nejstarší město Ameriky

O rozvoj města, které sehrálo v šedesátých letech minulého století klíčovou roli v hnutí za občanská práva černošského obyvatelstva v Americe, se zasloužil bývalý partner Rockefellera, Henry Flagler, ale nejdůležitější roli v celé jeho historii sehrála pevnost CASSILO DE SAN MARCOS

 

 

Město St. Augustine  bylo založeno v roce 1565 španělským admirálem a mělo se stát centrem pro kolonizaci Floridy. Stalo se ale spíše centrem mnoha bojů mezi Angličany a Španěly, během nichž bylo mnohokrát zcela vypáleno a zničeno mimo jiné i zásluhou útoků domorodých kmenů nebo také anglickým pirátem Robertem Searle. Po tomto opětovném vyplenění města se Španělsko rozhodlo postavit velkou pevnost jako vojenskou základnu a v roce 1672 se s budováním Cassilo de San Marcos započalo.

Během sedmileté války se město stává terčem neustálých nájezdů Britů, ale až po sepsání a následném uznání Pařížské smlouvy Španělsko velmi nepřátelskou Floridu vč. St Augustinu předává Anglii. Po dvaceti letech se vše opakuje, tentokrát opačně a Španělé získávají podruhé Floridu do svých rukou až do doby, kdy v roce 1821 Florida a s ní i zcela zchátralé město St. Augustin přechází po podepsání mírové dohody do vlastnictví Ameriky.

Samotná pevnost sloužila poté Američanům během Seminolských válek, během občanské války i během války se Španělskem v r. 1898  jako vězení a po více než dvě stě letech byla nakonec v roce 1900 vyřazena z užívání. Dnes je chráněnou národní památkou USA.

St. Augustin je město mnoha zajímavostí i mnoha nej :

Nejstarší město v USA vybudované evropskými osadníky

Aligator Farm ve městě je nejstarší turistickou atrakcí na Floridě

První evropské dítě v Americe se narodilo v tomto městě

První zimní letovisko na Floridě

Pevnost Cassilo de San Marcos je nejstarší pevností v USA

V pevnosti se během věznění Apačů zajatých na západě narodila dcera Geronima

Město samotné sehrálo klíčovou roli v boji za občanská práva afrických Američanů

 

 

Slovo závěrem

Zcela netypicky jsme se uchýlili v tomto článku k hodině dějepisu, ale myslíme, že pouze tímto způsobem jme vám mohli přiblížit jedno z historicky nejzajímavějších míst na Floridě. Malé městečko, které vzbudilo zájem podnikatele Henryho Flaglera a tím se zasloužilo o vznik dnes daleko známějšího města na samotném jižním konci poloostrova Florida. Města MIAMI. Ale o tom až někdy příště… 

Floridatrip TIP: Po návštěvě městečka na vás podél silnice směrem na jih čekají autem přístupné pláže o jejichž kvalitě a klidu si samotné Miami Beach nechává zdát..

 

GALERIE